Sonya Mirgorodskaya / Picture #11

Sonya Mirgorodskaya (Andy Fiord Models)