Sonya Mirgorodskaya / Picture #10

Sonya Mirgorodskaya (Andy Fiord Models)